entlhiidmsth

MEMBERS

Print Friendly, PDF & Email

Pandaigdigang Pagkilos Laban sa Di Pagkakapantay-pantay 15-22 Enero 20

FIA Jan16 Statement FilNagbibingi-bingihan sa panaghoy ng mamamayang lugmok sa patung-patong na krisis ang mga gobyernong nakikinig lamang sa kapritso ng mga naghaharing-uri at mga korporasyong ganid sa yaman at tubo.
Kakarampot na nga ang mga programang inilunsad upang tugunan ang gutom, kawalan ng lupa, bahay at trabaho, karahasan at kawalang seguridad, kadalasan pang kapos at kulang sa pondo ang mga ito.

Lumalawak at lumalala ang di pagkakapantay-pantay ng kalagayan o antas ng mamamayan saanmang sulok ng mundo. Saksi tayo sa mas ibayong pagyaman ng mga naghaharing-uri at dambuhalang korporasyon
buhat sa pagsasamantala sa lakas-paggawa ng tao at likas na yaman ng mundo, pagwasak at pagpapalayas ng mga komunidad, pag-abuso sa mga sistema ng pagbubuwis, at pagkontrol ng mga naghaharing-uri sa lahat ng antas at istruktura ng pamahalaan.

Mga dambuhalng korporasyon at malalaking negosyante lamang ang sadyang nakinabang sa mga diumanong “economic stimulus” at “recovery packages” ng ating gobyerno. Itong mga mayayaman pa ang nabigyan ng ‘tax holiday’ (o pag-exempt sa pagbabayad ng buwis at iba pang insentiba’t pribilehiyo). Samantalang pilit na ipinapasa sa ordinaryong mamamayan ang pasanin ng pagpondo sa kabang-yaman ng bansa sa pamamagitan ng ating pagbabayad ng VAT at iba pang buwis sa kuryente, langis, at samu’t saring pangangailangan. Habang lantaran ang pag-iwas ng mga mayayaman sa pagbabayad ng buwis at pagtatago ng kanilang yaman sa ibang bansa, tayong mga karaniwang mamamayan ang dumaranas ng matinding hirap dahil sa kawalan ng pondo para sa mga serbisyong pampubliko.

Lubhang hindi makatarungan na nagkakamal ng tubo at yaman ang iilan habang lalong nadaragdagan ang kagyat at matinding pangangailangan ng nakararaming hikahos na mamamayan.

TAMA NA! Karapatan nating matamo ang Kinabukasan kung saan ang Hustisya at Dignidad ay abot-kamay para sa kapakanan ng sangkatauhan at ng daigdig. Kung ang labis-labis na yaman ng iilan ay magagamit para sa pangangailangan ng nakararami at para tugunan ang patong-patong na krisis pangkalusugan, pang-ekonomiya, at pangkalikasan ay may pag-asa tayong makamit ang Kinabukasang ito.
Sa 15-22 Enero sasama tayo, sampu ng mga kilusang masa, mga organisasyon ng iba’t-ibang sektor at rehiyon ng Pilipinas, at CSOs mula sa mahigit 30 bansa sa Fight Inequality Alliance (FIA) para sa isang linggo ng kilos-protesta upang buong-lakas na isigaw at kalampagin ang mga pamahalaan ng bawat bansa na:

Buwisan ang Mayaman, Hindi ang Mahirap! Isulong ang Pagbangon ng Sambayanan!

  • Kasama ng mga miyembro at kasapi ng APMDD sa Asya tayo ay mag-organisa ng mga pagkilos at mga aktibidad sa mga sumusunod na petsa:
  • Enero 21: Asian Day of Protest to Fight Inequality. Magkakaroon ng mga pagkilos at martsa sa mga siyudad at komunidad kung saan posible at ligtas.
  • Enero 15-22: Isang buong-linggong mga pagkilos, kabilang na ang virtual media conferences at kampanya sa social media para mas maipalaganap pa sa pambansa at pandaigdigang media ang usapin ng Inequality o di pagkakapantay-pantay.
Print Friendly, PDF & Email
taxCANDLE MARCH Members of  the National Hawkers' Federation (NHF) in India,
a member of APMDD, raised their voices to call for tax justice, saying "Make Taxes Work for People". 
This Candle March at Ashok Nagar was held on 23 September, 2021, Day Of Action for Tax Justice.
Meanwhile, the Delhi-based Environics Trust issued a statement calling on the government
to restore corporate taxes to a minimum of 30 percent.  (See article below)
 
 

On this day of action for Tax Justice, we demand that India leads the way to stop this relentless race to the bottom of corporate taxation. In the past few years, we have seen dramatic reduction in corporate taxes with a concurrent increase in indirect taxes, tolls and user fees which burden the poor.

Several other tax incentives, some in the name of ease-of-doing-business and some in the name of Covid have boosted the corporate profits, which is reflected in the soaring stock market indices. This is a time when the unemployment rates are touching the highest levels since independence, fuel prices have sky-rocketed – while global crude prices remain subdued – and health and education burden on the poor is breaking their backs.

In midst of such circumstances, the OECD, G-7 and G-20 are pushing for a minimum global tax of 15 per cent. In our country we have witnessed that any attempt at fixing minimum, ends up being the norm, the greatest example being workers’ wages. Most corporates think that minimum wages prescribed is what is to be paid, so will it be with the taxes.

We categorically reject the idea of 15 percent tax on the corporates. The minimum must be pegged higher, as almost all countries have various incentives which are location or category based. Since markets are perfectly imperfect, the idea of competition reducing prices for the consumer is completely untenable. We are seeing that products which have very little intrinsic value are priced very high and corporate revenues are delinked from such considerations.

 

Note: The full Statement of Environics Trust is available here: pdfEnvironics Trust Statement PDF

Note: A news article on this Environics Trust statement can be found here: https://www.counterview.net/2021/09/demand-to-restore-minimum-30-tax-on.html

Print Friendly, PDF & Email
PFF statement on Corporate TaxPakistan Fisherfolk Forum members on the Day of Action, 23 September 2021
 
 

Pakistan should stop this race to the bottom of corporate taxation. While the IMF mandated changes, that we are being forced to adhere is pushing increased tax burden on people, any move to set a global minimum will further hurt our sovereignty.

 

On this day of action for Tax Justice, we demand that Government of Pakistan leads the way to stop this relentless race to the bottom of corporate taxation in step with the dictates of the rich nations and some more powerful county. In the past few years, we have seen dramatic reduction in corporate taxes with a concurrent increase in indirect taxes, tolls and user fees which burden on poor.

Several other tax incentives, some in the name of ease-of-doing-business and some in the name of Pandemic have boosted the corporate profits, which is reflected in the soaring stock market indices. This is a time when the unemployment rates are touching the highest levels since independence, fuel prices have sky-rocketed – while global crude prices remain subdued – and health and education burden on the poor is breaking their backs.

 

In midst of such circumstances, the OECD, G-7 and G-20 are pushing for a minimum global tax of 15 per cent. In our country we have witnessed that any attempt at fixing minimum, ends up being the norm, the greatest example being workers’ wages. Most corporate think that minimum wages prescribed is what is to be paid, so will it be with the taxes. We categorically reject the idea of 15 percent tax on the corporate. The minimum must be pegged higher, as almost all countries have various incentives which are location or category based. Since markets are perfectly imperfect, the idea of competition reducing prices for the consumer is completely untenable. We are seeing that products which have very little intrinsic value are priced very high and corporate revenues are delinked from such considerations.

 

Therefore, we demand a restoration of tax to a minimum of 35 percent of the profits of all corporate entities (especially Banks, Cement Cartel) and ensure a complete disclosure of all tax havens and jurisdictions that allow for such manipulation. Taxes must be paid to those from who revenues are generated. We demand fair and Progressive tax structures across the globe and not the G-7/G-20/OECD “tax deal”. This calls for consideration  of all the poor people of the world who are actually in economic or climate distress.

 

Tax the Rich Not to the Poor!

No to Tax deal of the Rich! 

 

NOTE: The full statement of Pakistan Fisherfolk Forum is available here: pdfPakistan Fisherfolk Forum Statement PDF

Print Friendly, PDF & Email
WhatsApp Image 2021 09 25 at 1.37.45 AMPKRC holds conference on the "Tax Deal of The Rich, 24 September 2021

 

Dear Journalists,

 

This is to bring into your notice that the rich elite in Pakistan is receiving all sort of tax exemptions while the poorest sections are on the receiving end. Rich elite does not pay taxes and then uses the courts and the political influence to get the exemptions through presidential ordinances and general amnesties. 

Most glaring example is the sugar factory owners. This year, The Federal Board of Revenue (FBR) demanded Rs 469 billion tax from 81 sugar mills, among them were the sugar factories of Industrial tycoon Jahangir Tareen with 7 billion Rupees tax demand. All that is now put in cold store as the matter is hushed up in media and government circles.

The Competition Commission of Pakistan’s (CCP) decision to impose Rs 44 billion fine on 81 sugar mills and the Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) on charges of manipulation of market and looting consumers in 2019 has not been materialized.

Various sectors including fertilizer companies, government power companies, IPPs, K-Electric, general industry, gas companies owe Rs523.60 billion Gas Infrastructure Development Cess (GIDC). Following the Supreme Court of Pakistan decisions to collect GIDC from various sectors, the industrialists went from one corner to another to put pressure on the courts and got the government to waive over Rs 300b GIDC dues, thus the PTI government writes off half of liabilities of industrialists. 

The amount waived in favor of the industrialists, mainly Karachi-based, was more than the total loans written off from 1971 to 2019 that stood at Rs 256 billion.

Similar to Pakistan, an international The “Deal of the Rich” agreed by G7 countries on 1st July 2021 will not benefit the developing countries. The proposals in the OECD-led Inclusive Framework’s statement for new global tax rules, do not address the fundamental problems of the current international tax architecture. It is designed to accommodate the recent deal of the G7 on a global minimum corporate tax rate of 15%, and disregards the suggestions, proposals and reservations that a number of developing countries have put forward throughout many years of work.

 

The Global Alliance for Tax Justice, and many in the global tax justice movement were critical regarding the leadership role of the OECD, which is a club of the rich to reform international tax rules. To give its leadership the veil of legitimacy it created an Inclusive Framework (IF) which has so far barely gone beyond rubberstamping the Group of Seven (G7) “deal of the rich”.

The COVID-19 pandemic and its impacts present a historical opportunity to reform global corporate taxation and transform our tax systems to make them more responsive to the needs of people and the planet. It is unconscionable that the solutions offered by the world’s elite countries only serve to reinforce inequalities in the global tax regime that have long excluded the voice and interests of developing countries and peoples in the Global South. The agreed global minimum tax rate of 15% is far lower than the world corporate income tax rate average of approximately 25% and closer to the 12.5% proposed by some low/no tax jurisdictions.

The case of Pakistan is even worst. Economic privileges accorded to Pakistan’s elite groups, including the corporate sector, feudal landlords, the political class and the country’s powerful military, add up to an estimated 2958 billion Rupees, or roughly 6 percent of the country’s economy, a new United Nations report has found.

The biggest beneficiary of the privileges which are normally in the form of tax breaks, cheap input prices, higher output prices or preferential access to capital, land and services was found to be the country’s corporate sector, which accrued an estimated 799 billion Rupees in privileges.

The 1% richest Pakistani own 9 percent of the country’s overall income, and the 1.1 percent feudal land-owning class, owns 22 percent of all arable farmland. One percent rich in Pakistan owns 53,448 billion Rupees while the poorest 1 percent held just 0.15 percent. Overall, the richest 20 percent of Pakistanis hold 49.6 percent of the national income, compared with the poorest 20 percent, who hold just 7 percent.

Instead of taxing the rich, the present government is always ready to exempt the capitalist and feudal class from paying the due amount. Pakistan announced forgiveness to tax evaders if they invest black money in Imran’s govt housing scheme. 

The regime’s primary growth-stimulating policy since March 2020 has been to encourage investors to direct illicitly gained money into the construction sector. While some short-term employment is generated by such investment, construction workers generally get hired by subcontractors on a job-to-job basis, which effectively equates to zero long-term employment effects.

 

Internationally, a solution agreed in a politically biased and opaque process, outside the UN system and the related accountable country representation, cannot have the legitimacy to be a binding international agreement. A fair global deal is only possible in an open, fully inclusive and transparent intergovernmental process, in which the public and civil society can hold negotiators to account for proposals and decisions, and in which the draft agreements are open to public scrutiny. Such a process is only possible within the framework of a UN based intergovernmental negotiation in which countries can participate as equals.

 

We therefore reiterate our call for the establishment of a universal, intergovernmental UN tax commission and negotiating a UN Tax Convention to comprehensively address tax havens, tax abuse by multinational corporations and other illicit financial flows.

 

We call upon countries to overcome the blockage to bring reform of international tax rules into the UN and work together for a truly inclusive and transparent negotiation process.

 

Press Conference by

Farooq Tariq, Saima Zia, Nasir Iqbal, Riffet Maqsood, Nazli Javed and Professor Zaigum Abbas, 

 

Pakistan Kissan Rabita Committee

 

NOTE: The full statement of Pakistan Kissan Rabita Committee in Urdu is available here: pdfPakistan Kissan Rabita Committee Statement in Urdu PDF

NOTE: The full statement of Pakistan Kissan Rabita Committee in English is available here: pdfPakistan Kissan Rabita Committee Statement in English PDF

Print Friendly, PDF & Email
We in APMDD stand in solidarity with the tens of thousands of farmers in India who have been mobilizing for many days now in one of the most massive and dramatic sustained protest actions in Asia in recent years, to fight against elite interests and corporate greed and Modi’s New Agricultural Laws.

In solidarity with farmers protests' in India